Warunki korzystania

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego bizzocasinobonus.top, zwany dalej 'Serwisem'.

2. Definicje

W Regulaminie stosuje się następujące definicje:

  • Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem bizzocasinobonus.top
  • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu
  • Konto - indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające dostęp do określonych funkcjonalności

3. Warunki korzystania z Serwisu

3.1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

3.2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Rejestracja Konta

4.1. Aby założyć Konto w Serwisie, Użytkownik musi podać swoje dane osobowe oraz zaakceptować Regulamin.

4.2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła do Konta.

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Operator Serwisu.

5.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności.